Menu

Referat generalforsamling 2024

26. februar 2024 kl. 19:30

 

 

Birkelse IDRÆTSFORENING

Generalforsamling - referat

 

 

 

Mødetid/-sted:

 

03.02.2024– kl. 13:30 i klubhuset

Referent:

 

Bjarne Terkelsen

Mødedeltagere:

 

Ca. 20

Fraværende:

 

 

Fordeling:

 

 

Næste møde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden iht. vedtægterne

Valg af dirigent

Bjarne Terkelsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering på Facebook.

 

 

Formandens beretning

Beretning Birkelse Idrætsforening

 

Velkommen til generalforsamlingen 2024.

Jeg vil starte beretningen for 2023 med at takke alle spillere, frivillige, ansatte, trænere og bestyrelse, der sammen har fået hverdagen til at fungere og som binder vores klub sammen.

I fortjener alle et stort TAK.

Uden jer ingen forening!

2023
Status over forenings året 2023. Medlemstallet nu på 77 medlemmer.

Vi har løbende forsøgt at kapre flere, men der er mange sportsgrene om buddet.

Aktiviteter
Cykelløbet var som altid et vellykket arrangement og der er stor ros til alle for sliddet og indsats før, under og efter løbet.

 

Så til selve fodboldafdelingen.

Senior

Vi startede ud i serie 4 og kom ud af året med et serie 4 hold, hvilket må beskrives som GODKENDT, men det var ikke lutter lagkage, vi startede som vanligt ud med fuld gas på træning 2 gange i ugen, og ligesom græsset blev grønt og vi skulle til at spille om point stod vi 4-6 mand til træning. Det skal der strammes op på i 2024 hvis vi vil begå os i serie 4.

Det ser ud til at vi i år kan få et rigtig godt hold bygget op på gamle og nye spillere, som alle er klar til at give den en skalle for Birkelse IF.

Ungdomsafdelingen.

Vi har ca. 35 spillere, fordelt på de forskellige årgange.

Stor tak til dem samt trænere og forældre omkring holdene.

Det nye år bliver der tilmeldt 3 hold, 1 U7 og 1 U8 drenge og 1 U15 pigehold.

Generelt

Som klub sætter vi nogle rammer for gennemførelsen af diverse aktiviteter, herunder

Else og Olav som er ansat til driften af huset og hallen, samt rengøring og vask af spillertøj.

Trænerne - som stod for træning og kampe.

C-Holdet som hjælper med et utal af diverse små og store opgaver i løbet af året.

Bar Holdet som stod for salg af pølser og drikke til hjemmekampene.

Bestyrelsen som sørger for at skaffe sponsorer og ellers holde alt det bagvedliggende i gang, så klubben kan fungere bedst muligt.

Cykelryttere samt øvrige hjælpere sørgede for cykelløb og derved driftsmidler.

Sponsorer som støtter med driftsmidler.

Kommunen som gav driftstilskud og passede vores baner.

Alle ovennævnte fortjener en stor tak for indsatsen, de var med til at skabe rammerne for at vi forsat kan dyrke det sociale, sjove og ikke mindst være stolte af vores Klub.

Forventninger til 2024

Bestyrelsen ser positivt på den sammensætning der er af spillere til sæsonen 2024 i senior afdelingen, Vi har ikke en forventning om oprykning, men selvfølgelig et stort håb om fortsat at kunne holde fast i serie 4.

På ungdomssiden skal vi opretholde de hold der er, og gerne skaffe flere spillere – ikke mindst til pigeholdet, der satser på 11 mands hold.

Tiltag

Vi håber der vil være opbakning blandt seniorspillerne til at genoptage succesen med fællesspisning om torsdagen, og at vi sammen kan skabe lidt mere atmosfærer i klubhuset.
Samt lidt mere opmærksomhed omkring kontingentbetaling til tide.

Afgang i bestyrelsen

Bjarne og Kasper Mose.

Afslutningsvis vil jeg vil gerne sige tak til alle fremmødte og tak til alle for samarbejdet i 2023.

Beretningen blev godkendt.

 

 

Regnskab 2023 og Budget 2024

Kasserer Bjarne Terkelsen gennemgik regnskab for 2023 og budgettet for 2024.

Regnskab for 2023 blev godkendt.
Budgettet danner grundlag for driften i 2024.

(Regnskab 2023 og Budget 2024 vedlægges som bilag)

 

 

 

 

Indkomne forslag

Der er ingen forslag til generalforsamlingen.

 

 

Valg til bestyrelsen

Bjarne Terkelsen og Ademir Sabanovic er på valg.
Bjarne udtræder.
Dennis og Kasper Mose er ikke på valg.
Kasper Mose ønsker at udtræde.
3 pladser skal besættes
Ademir ønsker genvalg og blev valgt for 2 år.
Lasse Lenskjold ønsker valg og blev valgt for 2 år.
Kasper Klitgaard ønsker valg og blev valgt for 1 år.

 

 

Valg af suppleant

Kasper Mose Larsen ønsker valg og blev valgt for 1 år.

 

 

Valg af revisor

 

Martin Kjær ønsker genvalg.
Martin blev valgt for 1 år.

Evt.

Bjarne gennemgik forsøgsordning med ”Åben Hal for Familier” i foråret 2024.

Formanden takkede Bjarne for 9 år i bestyrelse hvor han har stået for en stor del administrationen af klubben.
Bjarne fortsætter uden for bestyrelsen som konsulent i en periode på maksimalt 2 år.

Formanden takkede for fremmødet og lukkede generalforsamlingen.

 

 

Luk