Menu

Historie

Foreningen blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 10. februar 1934 under navnet Vedsted Idrætsforening.

Valgt til den første bestyrelse var Lars Kr. Mumgaard (formand), Kristian Søborg (kasserer), Oluf Nielsen, Jørgen Bryder og Ingemann Jensen.

En af bestyrelsens første beslutninger var at leje et areal til en fodboldbane. Der blev indgået en lejeaftale med Jens Jørgen Lambertsen, Rævhede - og den årlige lejeudgift var 50 kr.

I 1935 blev der etableret en afdeling for damehåndbold.

Det årlige kontingent var 3 kr. Dog slap læredrenge med 1,50 kr. Herudover skaffede foreningen bl.a. indtægter ved at arrangere dilettant, julebal og høstfest.

Den 20. juni 1938 blev det på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at ændre foreningens navn til Birkelse Idrætsforening. Samtidig blev foreningen indmeldt i JBU.

I 1951 fik foreningen sit første klubhus - i fællesskab med Husflidsforeningen.

I 1963 blev der etableret et lysanlæg på stadion - de samlede omkostninger til anlægget løb op i 11.000 kr., hvoraf godt halvdelen måtte lånefinansieres.

I 1964 blev klubbens 1. hold jyske mestre i serie 4. På holdet spillede Kaj Andersen, Bent Pedersen, Frederik Nielsen, Leif Pedersen, Erik Pedersen, Aage Ravn Jensen, Ove Steffensen, Egon Klit, Jens Jørgen Pedersen, Kai Andersen, Christian O. Jensen.

I 1966 blev holdet jyske mestre i serie 3.

I 1967  rykkede 1. holdet op i serie 1. Samme år blev klubhuset restaureret.

I 1974 blev håndbold-kvinderne kredsvindere i serie 2.

I 1977 blev det nuværende klubhus opført. Indvielsen fandt sted den 13. august.

I 2013 rykker klubbens 1. hold op i Jyllandsserien 

 

 

Luk